UgglarpsLätt att laga - gott att äta

KLS Ugglarps är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag, med varumärken som Ugglarps, Dalsjöfors, Skånska Gårdar, Västsvenska Gårdar samt Smålandskött. Tillsammans har vi tagit fram en varumärkesstrategi, logodesign, förpackningsdesign, nya webbsajter samt digital kanalstrategi.

The work we create

Brand strategyDigital strategyLogo designPackaging designWebsite

Varumärkesstrategi

KLS Ugglarps har två nationella varumärken samt tre regionala. För att kunna hitta en rätt design och aktivering av dessa behövdes en distinkt definition av respektive varje märke. Tillsammans arbetade vi fram en överskådlig samlad strategi som tydliggör respektive varumärkes personlighet, syfte, styrkor, kärnvärden och särprägel.

Logodesign

Det klassiska varumärket Ugglarps var i behov av en vitalisering och design som visar ett brett och folkligt varumärke. Därför tog vi tillsammans fram en logo för Ugglarps. Samtidigt gjorde vi en grafisk översyn av de fyra andra logotyperna.

Nytt vego-sortiment

Med det nya Vego-sortimentet, bryter Ugglarps helt ny mark och blir ett mycket bredare livsmedelsvarumärke. KAN har varit med att ta fram allt från logotyp till förpackningsdesign, och en nationell lansering.

Ny packdesign

Vi har fram helt ny förpackningsdesigns för samtlig Ugglarps produkter. Allt i linje med varumärkets relansering som ett brett livsmedelsvarumärke med fokus på vanlig mat för alla.

Nya webbsajter

Som en konsekvens av varumärkesstrategi och redesign, har vi utvecklat nya webbsajter för alla fem varumärkena.

 

VILL DU VETA MER? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager