Boston ScientificAdvancing science for life

Spela video.

Boston Scientific arbetar tillsammans med sjukvården för att förändra liv genom att utveckla och producera innovativa medicinska produkter som förbättrar människors hälsa. För att öka medvetenheten kring den hjälp som finns, tog vi fram fyra filmer som visualiserar hur stor inverkan Boston Scientifics produkter kan ha på livskvaliteten.

The work we create

Creative conceptFilmFilm productionPhotography

Two doctors performing an operation
Two doctors performing an operation

Att prata om det obekväma

Ett av Boston Scientifics många specialistområden är implantat för inkontinensbesvär och erektil dysfunktion. Två åkommor som drabbar många människor och samtidigt är ett känsligt ämne att prata om. De kan uppstå på grund av exempelvis ålder, diabetes eller en genomgången prostataoperation. Oavsett vilket är det viktigt att ta problemen på allvar och söka rätt hjälp.

För att öka medvetenheten kring de hjälpmedel som finns tillgängliga, bad Boston Scientific oss att producera filmer som visualiserar ämnet och guidar människor i rätt riktning. Vi började med att gå till botten med de problem och barriärer som omger sjukdomen och utvecklade en filmstrategi som tar itu med dem. Med strategin som grund skapade vi storyboards för 4 olika filmer, var och en riktad till en specifik målgrupp.

Personliga perspektiv

För att tala direkt till de som eventuellt känner igen sig i problematiken behövs en väldigt personlig ton, som förmedlar både allvar och hopp i att hjälp finns. Därför använde vi oss av faktiska citat från patienter med erektil dysfunktion och inkontinens som fått hjälp genom Boston Scientifics medicinska implantat.

Spela video.

…och professionella perspektiv

Det är inte bara potentiella patienter som behöver uppmärksammas på ämnet – även läkare och vårdpersonal. Därför gjorde vi även två reportagefilmer från Perituskliniken i Lund där specialisterna Ane och Martin pratar om nyttan med implantat för erektil dysfunktion och inkontinens, både för sjukvården och patienten.

VILL DU VETA MER? Kontakta mig.

Lars Gustafsson, Account Manager. Porträtt.
Lars Gustafsson
Account Manager