IkanoVi vill skapa möjligheter för en bättre vardag

Ikano är en internationell företagsgrupp med verksamheter inom bland annat bank och bostad. Ända sedan Ingvar Kamprad grundade Ikano för 35 år sedan, har de jobbat för att förenkla vardagen för de många människorna.

The work we create

Graphic DesignUX

Att samla ett varumärke 

Med flera olika affärsverksamheter som inte har så mycket med varandra att göra, stod Ikano inför en utmaning: hur kunde de ge sina kunder en liknande upplevelse oavsett vilken del av Ikano kunderna mötte? Varumärkesupplevelsen spretade helt enkelt. Avsaknaden av gemensamma riktlinjer och komponenter, gjorde det också dyrt och tidskrävande att utveckla digitala tjänster.  

Att Ikano behövde ett designsystem med delade komponenter, färger, typsnitt och riktlinjer var tydligt. Men hur skulle vi lyckas samla alla verksamheter kring samma designplattform och hur skulle vi implementera den? För att ta reda på det började vi med att kartlägga behoven, genom en workshop och intervjuer med stakeholders, produktägare, utvecklare och designer. Vilka verktyg använder de, vilka miljöer jobbar de i och vilka problem stöter de på? 

Hitta rätt samarbetsform

Att förstå behoven hos organisationen och de som ska använda designsystemet är en viktig del av vår process. Det är då vi hittar en fungerande samarbetsform, vilket är avgörande för ett lyckat designsystem. I Ikanos fall var målet att skapa en sammanhållen varumärkesupplevelse. Därför fokuserade vi på det visuella uttrycket digitalt – att göra det enkelt att följa riktlinjer för design och välja rätt komponenter.  

Få med sig organisationen

Genom att bygga designsystemet i Figma, som är en samarbetsplattform för digital design där alla kan delta, ge feedback och diskutera, blev det enklare att få med sig organisationen. Fredrik Broman är UX-specialist på KAN och är den som skapat designsystemet åt Ikano. Enligt honom handlar designsystem väldigt mycket om människor:    

De knepiga bitarna, men också de stora vinsterna, är att få till organisationen kring hur designsystemet ska hållas levande. Ikano var tydliga mot affärsverksamheterna att alla ska med. Vi hade både ledningens och systemanvändarnas perspektiv, med deras olika behov och önskemål. Det satte bollen i rullning. ”

Fredrik Broman portrait

Fredrik Broman / KAN

UX-specialist

Ett förbättringsarbete som aldrig tar slut

Figma är centralt för att samla design och komponenter, men riktlinjerna valde vi att lägga i en Frontify-lösning, ett verktyg för brand guidelines online. Därifrån kunde vi sedan länka till Figma. När prototypen var på plats, gällde det att testa den så fort som möjligt, så att vi kunde börja samla in feedback.

Den sista fasen, som egentligen inte har något slut, är att förbättra och bygga ut designsystemet. Ett arbete som Ikanos affärsverksamheter tagit ett ägandeskap kring.

”Så ska det vara! Det bästa är om verksamheterna själva bygger det de behöver och att designsystemet växer organiskt. I början gjorde vi allt, men nu sitter jag mer i mitten och håller ihop det”, säger Fredrik.

Nu känner kunderna igen sig

Ikanos designsystem har gett organisationen tydligare riktlinjer för hur de ska jobba med sitt visuella språk och hjälper dem att bygga konsekventa lösningar. Hundratals medarbetare i hela världen använder designsystemet varje dag. Men viktigast av allt – nu känner kunderna igen sig när de besöker och använder Ikanos olika webbplatser och tjänster.

För Cecilia Krantz, Group Communications platform specialist på Ikano, är värdet tydligt, både för organisationen och Ikanos kunder:

”Vårt designsystem möjliggör ett enkelt samarbete över bolagsgränserna och förenklar en gemensam syn på utvecklingen framåt. Vi har också fått ett mycket starkare fokus på tillgänglighet, så att vi verkligen kan skapa lösningar för de många människorna. Genom att ha tydliga riktlinjer och designmönster arbetar teamen snabbare och mer effektivt. Dessutom håller vi ihop vår varumärkesupplevelse i alla kanaler.” Hon avslutar med några ord om hur det är att jobba ihop med KAN:

Ikanos och KAN:s samarbete går många år bakåt i tiden. Det är en trygghet att vi har kunnat arbeta med samma personer – vi känner varandra väldigt väl, vilket förenklar samarbetet enormt. Både KAN och Ikano är värderingsstyrda bolag och det märks i allt vi säger och gör.”

Cecilia Krantz / Ikano

Group Communications platform specialist

VILL DU VETA MER? Kontakta gärna mig.

Jonas Ekelius Persson
Account Manager