AxisFör en smartare och säkrare värld

Berg i solnedgång med motljus.

Axis utvecklar säkerhetssystem som används i de mest skiftande situationer över hela världen. Genom att kombinera smart teknik och innovationsförmåga erbjuder Axis lösningar baserade på bild, ljud och analys för att förbättra säkerheten och optimera affärsnyttan.

The work we create

Art DirectionCopywritingDigital performanceFilm productionStrategyUser experience

Broschyr gjord för Axis, en uppslagen och en stängd.

Från produktkatalog till story

Kedjan från Axis till slutkund är ibland lång, eftersom försäljningen sker via distributörer, återförsäljare och systemintegreratörer. För att inte tappa greppet om nyttan med produkterna, och de varierade situationer i vilka de kan användas, valde KAN att skriva produktkatalogen som en dygnslång story med 24 nedslag i verkligheten. Sammantaget skapar de en intressant, komplett och detaljerad bild av Axis erbjudande.

En öppen och en stängd broschyr gjord för Axis, med deras brandfärger gult och svart.

Videostrategi styr upp flödet

I dagens digitala värld är video ett snabbt växande medium. Hos globala bolag som Axis är det helt avgörande att ha en tydlig videostrategi, så att de stora mängder film som produceras följer sitt syfte, når sitt mål, produceras enligt best practice och aktiveras på ett smart sätt. Dels kan filmavsändarna få strategiskt stöd genom hela processen – och dels kan Axis möta sina kunder med relevanta filmer genom hela kundresan. Som en följd av videostrategin tog vi även fram en praktisk Youtube Playbook.

UX-stöd för säljverktyg

Smarta säljverktyg behöver väl genomtänkt UX för att lyfta fram produkterna och stötta själva säljsituationen på bästa sätt. För Axis har vi hjälpt till att skissa och prototypa fram ett sådant, och dessutom tagit fram ett koncept och illustrationsmanér som paketerar innehållet mer tilltalande.

Illustration över Axis Perimeter Protection i en byggnad.

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager