Så lyckas du med ditt designsystemFokusera på organisationen, tipsar UX-specialist Fredrik Broman

Ett designsystem ger många fördelar, särskilt för dig som har flera olika digitala produkter och tjänster. Det hjälper din organisation att jobba mer effektivt och skapar en sammanhållen upplevelse av ditt varumärke. Men hur lyckas man göra ett framgångsrikt designsystem, som lever, utvecklas och används? Genom samarbete, om du frågar vår UX-specialist Fredrik Broman.

Bättre kundupplevelse och starkare varumärke 

Med ett designsystem kan du enklare se till att dina kunder känner igen ditt varumärke, var de än möter det. Förutom att bidra till en bättre kundupplevelse och ett starkare varumärke, sparar ett designsystem tid, eftersom besluten redan är på plats och du bara behöver designa och koda alla resurser en gång. Det gör att du kan nå marknaden med nya produkter och tjänster snabbare.  

Människorna är viktigast 

En hjälp för alla i din organisation att tolka er grafiska manual i en digital kontext. Så kan man beskriva ett designsystem, som brukar innehålla design som färger och typsnitt, och komponenter som knappar och fält. Men eftersom hur är minst lika viktigt som vad, är riktlinjer också en stor del – för hur man använder design och komponenter, men också för tillgänglighet.  

Fredrik Broman är UX-specialist på KAN och har tagit fram designsystem för kunder som Ikano, Assa Abloy och E.ON. Han menar att även själva processen ingår i designsystemet:

Designsystem handlar om organisation och people management mer än något annat. Det ska vara lätt att jobba tillsammans. Ikano till exempel har olika varumärken som jobbar olika, men de vill använda samma designsystem för att skapa en sammanhållen varumärkesupplevelse. Då måste vi se till att designsystemet passar för alla team att jobba med.

Alla ska med 

Designsystem skapar struktur och är något att samlas kring. För att göra det bra behövs samarbete i hela organisationen, med stöd från både de som tar besluten och de som använder designsystemet. Ju fler som är med i designprocessen desto bättre tycker Fredrik. Han ser många fördelar med designverktyg som Figma, där alla kan delta, diskutera och ge feedback. Men det kräver också tydlig ansvarsfördelning och bra dokumentation. Som UX-specialist brukar Fredrik vara den som tar huvudansvaret, både för att skapa designsystemet och för att få till en bra samarbetsform i organisationen. Till sin hjälp har han ofta en grafisk designer som har helhetsperspektivet och visionen för hur allt ser ut och samspelar. En frontend-utvecklare är också behjälplig om komponenterna behöver kodas. 

Håll det levande 

För en kund som Ikano, med olika affärsverksamheter som vanligtvis inte har så mycket med varandra att göra, går processen med att skapa ett gemensamt designsystem mycket ut på att hitta rätt samarbetsformer: hur ska det gå till när vi gör nya komponenter? I rollen som UX-specialist började därför Fredrik med att intervjua olika team på Ikano för att förstå hur de jobbar och vad de behöver. I den inledande fasen brukar vi också göra en inventering av de gränssnitt som finns: hur ser det ut grafiskt på webbplatser och i olika tjänster? Och vilka värden står varumärket för? Där har vi grundplåten för ett designspråk som vi fyller med form, komponenter och riktlinjer.  

Nästa steg är att bygga en prototyp så att vi kan testa designsystemet i verksamheten. Och sedan förbättra och bygga ut. För ett designsystem blir aldrig färdigt.  

Ett designsystem behöver hela tiden underhållas och det gäller att hitta en bra modell för det. Vi på KAN hjälper dig att kickstarta och sätta alla processer. Vi kan såklart fortsätta ta ansvaret. Men det bästa är om vi inte behövs sen och kunden själv har det centrala team som håller ihop det”, säger Fredrik. 

Han avslutar med att ta upp Ikano igen, som exempel på när ett designsystem får genomslagskraft i en organisation och de som använder det ser nyttan och håller det levande 

”I början gjorde vi allt, men nu tar Ikanos affärsverksamheter större ägandeskap och bygger själva de komponenter de behöver. Designsystemet växer organiskt. Så ska det vara!

Tips för ett framgångsrikt designsystem 

  • Få med hela organisationen och involvera både ledningen och de som ska använda designsystemet tidigt.  
  • Skapa designsystemet i ett verktyg som är gjort för att samarbeta i, som Figma.  
  • Kom ut med något snabbt och få feedback.  
  • Ha en tydlig releaseplan och kommunicera när ni gör uppdateringar och ändringar i designsystemet.  
  • Se till att ett centralt team ansvarar för designsystemet och håller det levande.  

 

Vill du veta mer om Ikanos designsystem? Här hittar du hela caset.  

Funderar du på hur ett designsystem kan fungera i din organisation? Hör av dig så pratar vi.  

Vill du ge dina användare en smidig och enkel upplevelse?

Låt oss hjälpa er med UX-design.

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek
Account Manager