Häng med i utvecklingen – se fördelarna med ChatGPTMaximera synlighet och skapa kvalitativt innehåll med AI

Det har nog inte undgått någon att AI i olika former är på frammarsch, inte minst inom kommunikationsbranschen. Vi kan skapa fotorealistiska bilder, skriva artiklar och skapa musik med hjälp av korta knapptryck i olika AI-tjänster online. Och när ChatGPT lanserades i slutet av november 2022 fick den en sådan genomslagskraft att till och med Google fick ändra sin syn på innehåll på webben.

Överallt går det att läsa artiklar och nyheter där det diskuteras ifall AI är på väg att ta över våra jobb. Men kan olika AI tjänster och främst ChatGPT ersätta oss som jobbar i kommunikationsbranschen?

Vi kan nog sitta lugnt i båten ett tag till, men vi måste följa med i utvecklingen och inte skrämmas av ChatGPTs frammarsch. Och framför allt måste vi lära oss att arbeta med tjänsten för att inte halka efter i branschen och bli omsprungna av dem som redan sett fördelarna med verktyget.

Det finns ett före och ett efter lanseringen av ChatGPT

Innan ChatGPT lanserades så kom i augusti 2022 en uppdatering från Google som hette Helpful Content. Där skrev de att texter ska skrivas av människor, för människor och inte för sökmotorer. De sa också att Google alltmer försöker förstå om innehåll är äkta samt att de värdesätter nytt och unikt innehåll. För att synas högt på Google ska man bland annat uppfylla dessa kriterier.

Läs mer om Helpful Content här. 

Klipp till november och ChatGPTs lansering som fick hela världen att undra hur framtiden skulle se ut. Är det nu vi som jobbar i kommunikationsbranschen blir utkonkurrerade av AI? Inte riktigt, men risken finns att vi blir utkonkurrerade av de som lär sig hantera och jobba med AI. För olika AI-tjänster och kanske främst ChatGPT är ett väldigt bra hjälpmedel när vi ska producera innehåll och kan vara till stor nytta i vårt SEO arbete.

ChatGPT är en chatrobot eller virtuell assistent som kan hjälpa oss besvara olika frågor genom att vi ger den olika prompts; alltså uppmaningar. Den kan till exempel ge oss information beroende på vad vi frågar efter, hjälpa oss att skriva text och ge oss SEO förslag. Ju bättre prompts vi lär oss skriva, desto mer användbara svar kan vi få.

Google EEAT

Tillbaka till Google och deras uppdatering som kom efter ChatGPTs lansering. Google EAT som står för Expertis, Auktoritet och Trovärdighet har nu fått ett till E adderat till sig. Och detta E står för Erfarenhet. EEAT är ett begrepp som beskriver Googles synsätt och hur de arbetar med att förstå innehållet på våra webbplatser och bestämma vart i sökresultaten ett innehåll ska hamna. Det innehåll som hamnar högt på Google erbjuder stor kunskap och nytta för besökarna och är skrivet av experter inom området. Det finns också en auktoritet och trovärdighet där innehållet blir omtalat och får positiv feedback av andra källor och där det tydligt finns erfarenhet bakom texterna. I samband med att uppdateringen gjordes sa även Google att det är okej att skapa innehåll med hjälp av AI. Men kan ChatGPT enskilt skapa innehåll som omfattar alla de parametrar EEAT står för?

Det vi människor har som är unikt är erfarenheter, åsikter, känslor och förmågan att skapa nytt innehåll, vilket är något Google värderar högt i SEO-synpunkt. Till skillnad från ChatGPT som endast hämtar innehåll från redan skriva texter och som saknar förmågan att faktagranska eller bidra med egna erfarenheter har vi människor förmågor som kan vara till god nytta i innehållsskapande.

Innehållskapande och SEO arbete med ChatGPT

Med lanseringen av ChatGPT blev det enklare för folk i kommunikationsbranschen att ta fram snabbt innehåll då ChatGPT kan producera texter för många olika ändamål. Plötsligt kan vi få hjälp med att skriva copy, sammanfattningar, översätta texter och skapa presentationer.

ChatGPT är även ett bra verktyg att använda i sitt SEO arbete. Den kan hjälpa oss att utifrån vår text snabbt ge förslag på söktermer inom olika ämnen, hjälpa till med att kategorisera sökord samt ge oss idéer till title link och meta decriptions. Men med ett utökat användande av verktyget höjs även ribban för vad som är bra innehåll.

Med tanke på ChatGPTs tidigare nämnda oförmågor samt att ribban för bra innehåll idag har höjts, kan vi inte helt förlita oss på att den kommer göra jobbet åt oss. För de som vill skapa kvalitativt innehåll och som arbetar med EEAT i bakhuvudet behövs en bra förståelse för hur ChatGPT fungerar och hur verktyget främst kan användas till effektivisering och optimering. ChatGPT kan hjälpa oss bli mer produktiva, eliminera delar av vårt grundarbete och ge oss bra idéer. Den kan leverera ett bra första utkast, men vill vi skapa innehåll som står ut på webben behöver vi addera vår expertis samt våra åsikter och erfarenheter.

Utnyttja fördelarna

Så för att summera detta så kommer vi inte kunna blunda för att olika AI-tjänster och främst ChatGPT tågar in i kommunikationsbranschen. Och fördelarna är många om vi lär oss arbeta tillsammans med verktyget. Dels gällande innehållsarbete och dels till att tidseffektivisera vårt arbete. CNN skrev även nu i mars 2023 att vi inom några månader kommer kunna be en virtuell assistent att skriva mötesanteckningar och omvandla Word dokument till Powerpointpresentationer. Så här finns mycket nytta att hämta.

Att AI plötsligt ska ta våra jobb är nog inget vi i dagsläget behöver oroa oss för. Däremot finns det som sagt en risk att bli utkonkurrerad av de som hänger med i utvecklingen och redan utnyttjar alla de fördelar AI för med sig. Så våga testa och lär er arbeta tillsammans med de olika AI-verktygen för att leverera kvalitetssäkrat, SEO anpassat innehåll som håller hög nivå.

Slutligen avslutar vi med en annan fördel för dem som inte skräms av AI. Nämligen något Microsofts CEO Satya Nadella nyligen sa:

We believe this next generation of AI will unlock a new wave of productivity growth: powerful copilots designed to remove the drudgery from our daily tasks and jobs, freeing us to rediscover the joy of creation.”

Skribent: Hanna Virdhall

 

Källor:

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager