Är din webbplats redo för Googles nya uppdatering?Kvalitativt innehåll får bättre ranking

En person som gör en Googlesökning på en laptop.

Under augusti 2022 började Google rulla ut sin nya uppdatering, ”helpful content”, som i första hand syftar till att ta bort sidor med innehåll som varken tillfredsställer användarna eller förser dem med tillräcklig information – dvs. sidor som enbart är skapade för att ranka högt. Till att börja med påverkar uppdateringen enbart engelska sökningar globalt men Google planerar att utöka till andra språk i framtiden.

Vad innebär Googles uppdatering ”helpful content”?

Alla har vi någon gång landat på en hemsida som inte motsvarade våra förväntningar i form av relevant och användbart innehåll. Detta har Google tagit fasta på och uppdaterar deras sökmotor till att premiera informativt och kvalitativt innehåll snarare än innehåll som primärt är skapat för att ranka högre i sökmotorer. Tillsammans med en rad andra uppdateringar över åren är denna uppdatering en del av Googles bredare arbete för att minska lågkvalitativt innehåll och göra det lättare för användare att hitta innehåll som känns äkta och trovärdigt. Google Sök strävar efter att ge människor så användbar information som möjligt. Helt enkelt innehåll som är skrivet av människor, för människor.

En signal till hela webbplatsen

Uppdateringen riktar sig i första hand till webbplatser som har en relativt stor mängd irrelevant innehåll. Google själva menar på att denna uppdatering introducerar en ny signal för hela webbplatsen tillsammans med en mängd andra signaler för att rangordna webbsidor. Googles system identifierar automatiskt innehåll av lågt värde, eller på annat sätt inte särskilt användbart, för dem som söker. Med detta i åtanke kan det vara bra att ställa sig frågan om man har olämpligt innehåll på sin sajt. Om svaret är ja, bör man ta bort detta för att hjälpa annat relevant innehåll på sajten att ranka bättre.

 

Tips till dig som vill skapa mer användbart innehåll

  • Är innehållet trovärdigt och pålitligt?
  • Skulle din kundgrupp tycka detta innehåll var intressant?
  • Är varje landningssida baserad på relevant och användbart innehåll?
  • Är innehållet korrekt skrivet?
  • Ger innehållet en fullständig eller heltäckande beskrivning av ämnet?

Det är bra att ställa dessa frågor när du skapar innehåll till din hemsida, så att syftet med varje sida blir tydligt. Det ger dig också en uppfattning om om det finns intern konkurrens mellan olika sidor och vilken intention du har med innehållet på varje sida.

 

BEHÖVER DU HA HJÄLP MED ATT FRÄSCHA UPP INNEHÅLLET PÅ DIN HEMSIDA? HÖR AV DIG!

 

Skribent: Michelle Åberg

Källa: Google Search

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager