Från workshop till konceptutveckling och ett nytt varumärkeKreatörerna Johanna och Calle om livet på KAN

KAN är en fullservicebyrå vilket innebär att vi jobbar med alla typer av kommunikationsprojekt: från webbutveckling till marknadsföring och varumärkesarbeten. Något alla projekt har gemensamt är att de kräver både text och visuella element. Två som har erfarit de flesta typer av projekt tillsammans är copywritern Johanna Ströberg och art directorn Calle Blomqvist. För att få lite inblick i hur det är att arbeta som kreatör på KAN satte vi oss ner och pratade med dem om hur det är att jobba tillsammans.

Calle har varit på byrån i 15 år och Johanna i snart 8 år. När vi frågar hur många projekt de har hunnit arbeta tillsammans i över åren skrattar båda och säger att ”det måste vara hundratals vid det här laget”. Från webbprojekt och digital marknadsföring till stora varumärkesarbeten – tillsammans har de tagit sig an det mesta.

Att skapa en helhet – från varumärke till kommunikation och konceptutveckling

När de får frågan om vilken typ av projekt de tycker är roligast är de helt överens: de projekt där de får jobba utifrån ett 360-perspektiv – från varumärke till webb och marknadsföring.
”Det är lite extra roligt när man får jobba med helheten på det sättet, för då får man lära känna kunden på djupet och kan hjälpa till att skapa riktig förändring inifrån. Och så tycker jag personligen at det är roligare med den typen av omväxling som ett sådant projekt innebär”, säger Johanna.
Calle nickar instämmande och fortsätter:
”Ja, jag tycker om att få vara med kunden på deras resa och se dem växa in i ett nytt varumärke. Det är också väldigt kul när kunden känner stolthet över det nya varumärket man har tagit fram.”

Hur brukar ett projekt gå till när ni jobbar tillsammans?

”Vi börjar alltid med någon form av researchfas, ofta med en workshop tillsammans med kund, där vi lär känna kunden och kundens kund bättre. Insiktsfasen är den viktigaste delen av arbetet, eftersom det är den som ger oss inblick i kundens utmaningar”, förklarar Johanna.

”Vi brukar sedan sammanställa de insikter vi fått i workshopen för att sedan tillsammans ta fram rekommendationer och en plan. Här brukar hela arbetsgruppen vara inblandad för att vi ska få in allas perspektiv och säkerställa att alla har en bra grundförståelse av projektet innan vi sätter igång med själva skapandet”, fortsätter Johanna.

Calle nickar och fortsätter:
”I den här fasen kan man ofta upptäcka nya behov som kunden inte själv var medveten om när de kom till oss. En del av utmaningen blir då att få kunden att prioritera de delarna, vilket ibland kan innebära att fokusera på något annat än vad man tänkt från början. Det här är den initiala workshopen väldigt bra för, då den hjälper kunden att synliggöra vilka behov de faktiskt har. Tanken är ju inte att vi ska bestämma vad de behöver, utan att vi ska hjälpa dem se det själva.”

”Vad vi sedan skapar för våra kunder beror förstås på typ av projekt. I de mer strategiska projekten handlar det ofta om att skapa varumärkes- eller kommunikationsplattformar och att hitta på idéer och koncept för olika typer av kommunikationsinsatser. Annars kan det handla om att ta fram design och copy för webbplatser, att göra ut annonser eller skapa inlägg för sociala medier.”

”Eftersom vårt uppdrag är att hjälpa våra kunder nå sina mål, är ett bra samarbete väldigt viktigt. Det brukar bli allra bäst när våra kunder är engagerade och bidrar med sin kunskap och samtidigt ger oss kreativ frihet”, fyller Johanna i.

Hur skiljer sig ert samarbete åt nu jämfört med när ni började arbeta tillsammans för 8 år sedan?

”Över åren har vi hittat ett sätt att skapa de bästa förutsättningarna för båda att vara kreativa. Vi behöver båda få skapa och kreera på eget håll först, för att sedan sammanstråla och jobba vidare tillsammans”, berättar Calle.

Johanna nickar instämmande innan hon fortsätter:
”Vi har hittat vår lunk. Och efter att ha jobbat så mycket tillsammans känns processen väldigt trygg. Jag kan jobba på med vetskapen om att det visuella kommer att lyfta min copy och göra slutresultatet ännu bättre än jag tänkt mig.”

Vad är det bästa med ert jobb?

”Jag drivs av att göra kreativa, bra grejer”, säger Johanna. ”Som copy får man använda sig av kreativitet för att problemlösa, vilket är väldigt kul. Det är också otroligt roligt att lära sig så mycket nytt hela tiden – man lär sig om nya ämnen konstant. Dessutom behöver man hålla sig uppdaterad inom copywriting, marknadsföring och kommunikation eftersom branschen är så föränderlig. Det tycker jag är väldigt kul.”

”Jag tycker det absolut bästa är när man får se att kunderna börjar leva sitt nya brand och att det gör kommunikationen bättre. Att se resultatet av vårt arbete och skillnaden det gör för kunderna är kanske det roligaste med jobbet”, fyller Calle i.

”Det är också häftigt att se hur det blir något mer än bara en logga eller ett typsnitt när vi jobbar tillsammans. Idéer föder idéer och helheten växer fram när man kan bygga på varandras tankar. Summan tenderar att bli större än idén”.

Finns det några utmaningar med att jobba tillsammans?

”Utmaningarna med att jobba tillsammans handlar mer om omkringliggande faktorer snarare än samarbetet i sig”, svarar Calle och Johanna nickar instämmande. ”När man till exempel behöver bolla flera olika projekt samtidigt och är i olika faser, då är balansen lite svårare att hitta”.

”Sen är det alltid en utmaning att förhålla sig till en annan människa”, fyller Johanna i. ”Det vi jobbar med är ju i mångt och mycket subjektivt, och man tycker ju om olika saker. Jag skulle dock säga att det också har blivit en styrka nu när vi har jobbat med varandra så mycket, för vi kan prata öppet och ärligt med varandra utan att någon tar det personligt”.

För ett litet tag sen gjorde ni ett stort varumärkesarbete och konceptutveckling för advokatbyrån Kahn Pedersen, kan inte ni berätta lite om det?

”Kahn Pedersen kom till oss för att de ville uppdatera sin webbplats; de kände att den inte riktigt speglade vilka de var längre. När vi höll i den initiala workshopen blev det tydligt för dem att det var mer än webbplatsen de behövde hjälp med”, förklarar Calle. ”Det slutade med att vi fick arbeta fram ett nytt uttryck för hela varumärket och ett kommunikationskoncept som kunde genomsyra allt”.

Johanna nickar och fortsätter:
”Det känns som att vi arbetade väldigt smart med det här projektet. Vi använde oss av målgruppsinsikter vi hittade samtidigt som vi återanvände delar av identiteten som redan fanns och skapade ett nytt koncept som verkligen kommer att hålla långsiktigt.”

Innan vi avslutar måste jag passa på att fråga: har ni några tips för hur man får till ett så bra samarbete som ni har? Finns det några fallgropar man ska se upp för?

Båda funderar lite innan Calle säger:
”Det absolut viktigaste är att ge varandra tid att kreera. Ge utrymme för den kreativa processen, och den kan se olika ut för olika personer”.
”För att vara kreativ måste man vara trygg”, fortsätter Johanna. ”Därför måste man lära känna varandra för att få till ett bra kreativt samarbete.”
”Våga utmana varandra. Ge och ta feedback ofta. Och lita på processen. Våga låta saker ta tid. Det är när allt landar i hjärnan som de bra idéerna kommer”.

Vill du ha hjälp med att visualisera ditt varumärke?

Låt oss hjälpa er