Kahn PedersenVarumärke, grafisk profil och webbplats för advokatfirma

Advokatfirman Kahn Pedersen hjälper sina klienter att planera, strukturera och genomföra affärer inom och mellan de föränderliga specialistområdena “Digital” och “Public”.

The work we create

CopywritingCreative conceptTech developmentVisual designWeb

Kahn Pedersen upplevde att varken deras visuella identitet eller webbplats återspeglade verksamheten eller hur de vill upplevas av klienter och potentiella medarbetare. De vände sig till oss för hjälp.  

Med avstamp i varumärket 

Arbetet började med att vi lärde känna och förstå Kahn Pedersens varumärke – vision & mission, positionering, identitet, personlighet och målgrupper. Vi insåg att affärsjuridik inte bara handlar om att sätta ramar för goda affärer, utan också om att utforska begränsningarna och möjligheterna för dessa ramar. 

Konceptet föds 

Baserat på insikterna arbetade vi fram kommunikationskonceptet “Boundaries & beyond”. Konceptet bygger på betydelsen av att förstå den givna ramens begränsningar och möjligheter i varje sammanhang. För när man på djupet förstår en utmaning, då kan man hitta nya vägar till lyckade affärer. 

Vi visualiserade den här dualiteten med hjälp av de grafiska elementen ‹ ›. De symboliserar ramen. Genom att vrida, vända och kombinera figurerna visar vi hur det som kan förefalla statiskt faktiskt också kan vara flexibelt och dynamiskt. Precis som affärsjuridik. 

Konceptet med ramarna utarbetades till ett manér, både visuellt och i text, som kan användas på olika sätt och i olika sammanhang.  

Ny visuell identitet 

Den nya visuella identiteten som arbetades fram genomsyras av de fyra värdeorden djup, integritet, dynamik och omsorg.  

Den utökade färgpaletten spänner från svart till vitt och skapar både enhetlighet och flexibilitet. Det svarta och vita ger tydlighet, skärpa och dynamik medan mer neutrala komplementfärger används för att skapa en mjukare inramning. 

Precis som i färgpaletten är det dynamik och kontrast som gäller även för typsnitten. LL Brown ger rubrikerna ett modernt uttryck, medan det mer gediget traditionella GT Super Text används i brödtext. 

En viktig del av identiteten och tonaliteten i kommunikationen är bildmanéret. I Kahn Pedersens nya bildmanér eftersträvas värme, färger och naturligt ljus i bilderna. Färgerna i exempelvis kläder och textilier får gärna harmoniera med färgpaletten.  

I bildspråket ingår också att i bilderna hitta vinklar som gör motivet intressant och som återspeglar ramarna i det kommunikativa konceptet. Vi hjälpte Kahn Pedersen med fotografering av både medarbetare och exteriöra miljöer. 

Ny webbplats 

Det nya kommunikativa konceptet och den nya visuella identiteten, inklusive bildmanéret, kokades sedan ner till en ny webbplats. Tillsammans med kunden började vi med att definiera mål och syfte för den nya webbplatsen, och tog fram ett övergripande koncept. 

Vårt val av CMS (Content Management System) föll på Craft, då vi var överens om att detta erbjöd den flexibilitet, användarvänlighet och säkerhet vi ville ha. 

Resultatet? En modern, dynamisk och responsiv webbplats som är både informativ och engagerande – samtidigt som den kommunicerar den trovärdighet, expertis och integritet som präglar Kahn Pedersens verksamhet. 

Vi är mycket nöjda med resultatet av vårt samarbete med KAN. Den nya visuella identiteten och den nya webbplatsen speglar väl hur vi vill uppfattas av våra klienter; trevliga, skickliga och personliga.”

Daniel Lundqvist

Advokat, Partner

VILL DU VETA MER? Kontakta mig.

Fredrik Colling, Regional Manager Sthlm
Fredrik Colling
Regional Manager Stockholm