Webbyrå

Webbyrån med ett
fullserviceerbjudande

KAN är en erfaren webbyrå med kontor i Stockholm och Malmö, som hjälper dig ta fram alla de delar som krävs för att ditt företags webbplats ska vara en lönsam investering. Men vi är så mycket mer än bara en webbyrå. Vi är fullservicebyrån med ett holistiskt perspektiv.

Malmökontoret

Vi kan mer än webb

Webbplatsen är något av det viktigaste ett företag har. Vi ser det som navet i all kommunikation du gör. Kanske inte heller så konstigt att vi som webbyrå älskar att bygga bra webbplatser till våra kunder. Men vi kan så mycket mer än bara det. Vi arbetar med beprövade metoder och processer inom strategi och varumärke, UX-design, webbutveckling, digital marknadsföring, konverteringsoptimering, marketing automation och analys. Helhetserbjudandet innefattar också löpande support, hosting, förvaltning och optimering efter lansering.

Vi är vana vid medelstora och stora bolag och organisationer med komplexa erbjudanden, höga ambitioner och behov av att vidareutveckla sitt varumärke och kommunikation, även utanför webbplatsen.

Låt oss på KAN hjälpa er hitta rätt lösningar

Kontakta oss.

Så här skapar vi er webbplats och digitala närvaro

Insikter och behovskartläggning

Vi inleder med ett förstudiearbete, där vi samlar in och kartlägger all information som behövs för att kunna skapa en värdefull webbplats åt er. Det kan handla om konkurrentanalys, målgruppsanalys med buyer personas, SEO-analys, contentanalys och skräddarsydda workshops beroende på era behov.

För en professionell webbyrå sitter webbplatsen tätt ihop med förståelse om ert varumärke, erbjudande, positionering och målgrupper. Med insikterna vi samlar in utformar vi en strategi och en plan för hur webbplatsen ska se ut, fungera och byggas.

kvinna och man sitter i möte i sofforna
folk arbetar på sina datorer

UX-design & UI-design

Vi designar förslag till lösningar och skapar prototyper för er att känna och klämma på. Till en början på en övergripande nivå, och därefter tar vi fram mer och mer detaljerad UI-design. Struktur för webbplatsens sidor och innehåll planeras och dokumenteras.

I det här stadiet börjar vi även med content design, det vill säga utformningen av det viktiga innehållet till webbplatsen i form av foto, video, illustrationer, animationer, rörligt, och självklart copy. VI kan givetvis hjälpa er med allt kring webbplatsen som ni inte kan, vill eller hinner göra själva.

Produktion och utveckling

När alla skisser och ritningar är framtagna och godkända startar vi produktionen på riktigt. Steg ett är att få fram en komplett design med innehåll. Steg två är att programmera er webbplats i det CMS som valts, till exempel WordPress, Umbraco, Hubspot CMS, Optimizely eller Craft CMS. Vi är en webbyrå som jobbar med Dotnet, php och open source-lösningar samt Hubspot CMS. Produktion genomförs agilt med löpande avstämningar med er som kund. Efter lansering kan vi ta hand om all teknisk infrastruktur, hosting och drift.

en man sitter vid sin dator
händer som skriver på dator

Mätning och vidareutveckling

Efter lansering arbetar vi med marknadsföring, mätning, analys och vidareutveckling. En digital lösning och marknadsföring är under ständig förbättring, baserat på data. Vi jobbar med content marketing, sociala medier, SEO/SEM och marketing automation inom konceptet inbound marketing. KAN är både Google partner och Hubspot partner.

Att kravställa en webbplats

Den viktigaste frågan att reda ut med sin webbyrå är varför ni behöver en ny webbplats. Många beställare förklarar att den befintliga webbplatsen inte är tillräcklig i någon mån, till exempel att den inte är representativ för bolaget eller att den är svår att arbeta med, eller att den inte kommer högt upp på Google. Men dessa svar döljer det verkliga svaret; vad man faktiskt vill uppnå med sajten. Det verkliga målet med webbplatsen är nog inte att sajten ska vara snygg och representativ, lätt att uppdatera eller att den ska vara sökmotoroptimerad. De är endast medel för att uppnå något, men vad? Vem ska den attrahera och vad vill ni att målgruppen ska göra?

En webbyrå som bygger professionella webbplatser vill skapa en lukrativ och långsiktig lösning åt sin kund, och har kompetens att reda ut hur sajten ska utformas strategiskt, tekniskt och ur användarsynpunkt för att uppnå webbplatsens övergripande mål. Därför är det bra om ni kan börja med att prata om affärsmål, alltså syftet till att ni planerar en ny webbplats.

Vad är egentligen en webbplats ?

En modern webbplats är ett kommunikationsverktyg med ett syfte, ett syfte som ska gå att mäta, utvärdera och skruva på. Som en digital medarbetare som aldrig sover, en medarbetare som också behöver utvärderas och utvecklas löpande.

Navet i er kommunikation

Webbplatsen är i dag central i ett företags kommunikation mot omvärlden. Eftersom den är affärskritisk för många företags verksamheter är det också av yttersta vikt att man planerar och utvecklar webben på rätt sätt. Man bör se webbplatsen som en del av, rent av navet i, sin övriga kommunikation, marknadsföring, försäljning och rekrytering. Dessa delar sitter ihop med webbplatsen och måste planeras som en helhet med gemensamma mål. Diskutera med webbyrån vad de är bäst på och jämför det med vad ni ser behov av.

Några vanliga kompetenser en webbyrå behöver

  • Digital strategi
  • Varumärkesutveckling
  • Content (copywriting, foto/bild, video)
  • SEO, digital marknadsföring och analys
  • Inbound marketing
  • Webbdesign och grafisk design
  • Frontend- och backendutveckling
  • Support, förvaltning och hosting

Webbplatsens behovstrappa

För att en webbplats ska bli bra krävs oftast att andra, basala delar, i ett företags identitet är på plats. Dessa delar illustrerar vi i bilden här, där vi också visar vilka delar vi på KAN kan hjälpa er med. Det är ganska vanligt att beställare av webbplatser tror att tyngdpunkten i projektet består av toppen av isberget, medan det egentligen är delarna under ytan som kräver mest arbete.

webbplatsens behovstrappa illustration