TrapetsAhead of financial crime

Trapets är ett svenskt företag som med kunskap och teknik hjälper företag och organisationer att motverka finansiell brottslighet. I över 20 år har de med expertis inom tech och erfarenhet av finansiella bolag utvecklat en plattform som ser till att deras kunder följer penningtvättslagen och marknadsmissbruksförordningensamtidigt som de effektiviserar det arbete som krävs. Visionen är en framtid fri från finansiell brottslighet. 

The work we create

Brand strategyDigital DesignPhotographyVisual IdentityWeb Development

Ett varumärke och en webbplats att växa med

Trapets är på en tillväxtresa med blicken riktad utanför Norden. För att slå sig in på nya marknader behövde Trapets tackla utmaningar som hög konkurrens och låg varumärkeskännedom i de nya länderna. Samarbetet med KAN landade därför i att skapa en tydligare varumärkes- och kommunikationsplattform, en ny visuell identitet och en ny webbplats som på ett bättre sätt stöttar Trapets långsiktiga såväl som kortsiktiga mål. 

Att genomföra en stor rebranding, ta fram en ny kommunikationsplattform samt en ny webbplats var en utmaning. Tillsammans med teamet från KAN lyckades vi överträffa alla förväntningar, både vad gäller den nya varumärkesplattformen, den kreativa höjden och webbplatsen med nytt CMS som vi verkligen kan växa med. Dessutom var det ett otroligt fint samarbete med många skratt längs vägen.”

Sanja Gabler

Chief Marketing Officer

Förstudien satte ramarna

Den första fasen i samarbetet med Trapets handlade som i alla projekt om att skapa förståelse för nuläget, utmaningen och målbilden för att ge projektet så bra förutsättningar som möjligt. I en förstudie intervjuade vi därför nyckelpersoner och kunder, vi genomförde konkurrentanalyser och definierade Trapets målgrupper. Med tydliga ramar blir det enklare att leverera kreativitet och kvalitet. 

En workshop med varumärket i fokus 

För att skapa en solid, sann och effektiv varumärkesplattform behövde vi förstå det befintliga varumärket och vad det betydde för Trapets internt. Tillsammans genomförde vi därför en utforskande varumärkesworkshop. Där gick vi igenom visionen och missionen, vi diskuterade varumärkets syfte och position, och vi utforskade det språkliga och visuella uttrycket. Med samsyn och insikter på pränt påbörjade vi sedan det skapande arbetet. 

Ett varumärke präglat av ett starkt syfte 

Vi förstod tidigt att Trapets drivs framåt av engagerade medarbetare och ett starkt högre syfte. Det tog vi fasta på och lät den drivkraften genomsyra Trapets nya varumärkes- och kommunikationsplattform. Med omformulerad vision och mission, en ny personlighet och tonalitet samt brandstory, tagline och budskap positionerade vi Trapets som ett modernt bolag med lång erfarenhet och ett tydligt högre syfte. 

Visuell identitet  

Den visuella identiteten bygger på en framåtrörelse som ger varumärket energi och speglar Trapets inneboende drivkraft och visionen om en ljusare framtid. Logotypen bygger på formen av ett T och speglar samtidigt varumärkets hjältepersonlighet och visualiserar den precision och det skydd som Trapets erbjuder sina kunder.

En robust webbplats som är enkel att hantera 

Trapets behövde därefter en webbplats som kommunicerade det nya varumärket och erbjudandet på ett bra sätt. Webbplatsen behövde uppfylla höga säkerhetskrav, dessutom skulle den vara driftsäker, smidig att hantera och användarvänlig – både för Trapets redaktörer och målgrupperna. Valet av CMS föll på Craft som är en modern, robust och snabb plattform som ger hög frihet att skapa en skräddarsydd struktur. Resultatet är en webbplats som gör det smidigt att skapa konverterande, informerande och varumärkesbyggande innehåll som håller sig inom ramen för de kommunikativa riktlinjerna. 

Fördelarna med Craft är att det är ett CMS i grunden och inte ett bloggverktyg. Det gör att vi har större utrymme att arbeta med reusable content, att skräddarsy hur saker ska sparas och att sätta upp en anpassad struktur som skapar mervärde för våra kunder som får ett snabbare, mer flexibelt och effektivt arbetsverktyg.”

Fredrik Näslund

Developer och Team lead, KAN

Tillgänglighet på myndighetsnivå 

För att säkerställa användarvänligheten på webbplatsen håller den 100 % performance och följer de senaste riktlinjerna och best practise för webbtillgänglighet, enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Det innebär att vi tagit hänsyn till faktorer som kontrastförhållanden för läsbarhet, användbarhet med tangentbord istället för mus, tillgängliga alternativ för bilder och rörligt material och mycket mer. 

Vill du veta mer?

Fredrik Colling, Regional Manager Sthlm

Fredrik Colling

Account Manager

Maila mig / 070-624 80 62