Ditt varumärke i en krissituationSå ställer du om din kommunikation i kristider

När kriser av olika slag drabbar ditt företag, din bransch eller en hel världsekonomi behöver du ställa om din affärsverksamhet till de nya förutsättningarna, fatta kloka beslut och agera snabbt. En kris kan också vara ett gyllene tillfälle att se över både din interna och externa kommunikation så att du kan gå starkare ur krisen.

I kristider kan företag drabbas hårt och man kan uppleva att verksamheten stannar upp. Att företag måste dra ner på kostnader för att säkerställa sin överlevnad är det ingen som ifrågasätter. Varsel av personal, reducerade kostnader och alternativa vägar till intäkter är vanliga åtgärder för att få verksamheten att överleva. Samtidigt är det få som egentligen vill detta. I panik är det lätt att glömma vad sådana åtgärder kan göra med varumärket.

De flesta är medvetna om att all neddragning är skadlig och påverkar i många led. Säger en kund upp ett samarbete leder det till att leverantören i sin tur måste dra ner på något hos sin leverantör. Kedjan fortsätter och blir en nedåtgående spiral. Kan du dra ner delar av avtalen istället för att säga upp dem är det att föredra,då blir smällen för leverantören inte lika hård. I en situation där avtal måste avbrytas eller sättas på paus kan det vara lämpligt att skriva ett par extra rader om hur mycket du uppskattar tjänsten, produkten eller samarbetet. Det är också bra att förtydliga om det är en tillfällig paus med avsikt att återuppta avtalet när krisen är över. Att visa omtanke för dina leverantörer och partners kan även gynna ditt eget företag, då dittagerande påverkar varumärket.

Att dra fördel av en krissituation

Under Coronapandemin såg många företag en gyllene möjlighet att skaffa nya affärer/kunder. De såg en chans att visa upp sina produkter och tjänster eller vad de hade att erbjuda. Men det fanns en fara i det också; de riskerade att uppfattas som någon som skodde sig på att världen var i ett kristillstånd – badwill som kunde skjuta hela deras varumärke i sank.

I sådana situationer gäller det att tänka till ett extra varv så du inte ger dig in på en kortsiktig strategi med långsiktigt negativa konsekvenser. Du vill såklart inte att ditt företag uppfattas som tondövt genom kommunikation som verkar gå stick i stäv med en pågående kris. Samtidigt vill du inte sluta kommunicera och därmed lämna öppet för konkurrenter att plocka marknadsandelar.

Om du istället agerar på ett generöst och hjälpsamt sätt har du mycket att vinna. Kan du erbjuda dina tjänster som en del av den kraftsamling som behövs för att få en kris att försvinna så snabbt som möjligt? Kan du kanske rent av erbjuda dina tjänster gratis under en period? Ibland behövs det bara små justeringar av ett befintligt erbjudande eller lite nya ögon på kommunikationen. Andra gånger uppstår en möjlighet att erbjuda nya digitala tjänster för en målgrupp som oväntat förändrat sitt beteende.

Ett gyllene tillfälle att se över ditt varumärke

En krissituation kan också vara ett gyllene tillfälle att se över ditt varumärke och din kommunikation. Om delar av din verksamhet sätts på paus kan du utnyttja tiden till att uppdatera din marknadsplan och varumärkesplattform. Du kan även passa på att ta tag i andra kommunikationsdelar som blivit nedprioriterade under året. Eller arbeta förebyggande med att skapa en content plan och ta fram innehåll som du planerar att publicera under kommande månader. Oavsett hur du väljer att utnyttja tiden är det viktigt att säkerställa att tonaliteten i dina kommunikationsinsatser fungerar i pågående kris. Om du fokuserar på att stärka ditt varumärke och anpassa dina kommunikationsinsatser efter situationen kan ditt företag gå ännu starkare ur krisen.

Några råd på vägen

  • Sluta inte kommunicera. Justera istället tonaliteten utifrån dina nya förutsättningar.
  • Gör en snabb översyn avpågående annonsering och styr budget till det som fungerar bäst.
  • Var närvarande och responsiv i kanaler där kunderna finns. Endialog ökar i värde i kristider.

Våga analysera rätt

  • Förväntas ditt företag göra en större samhällsinsats eller vill de se er leverera normalt?
  • Är efterfrågan lägre eller har kunderna gått över till en mer digital köpprocess än tidigare?
  • Vad handlar konversationerna i sociala medier om i relation till ditt företag idag?
  • Söker dina kunder efter samma sak idag som de gjorde innan krisen?

Och som alltid är det bästa att inte bli paralyserad i en tuff situation. Gör hellre något litet i rätt riktning än avstå från att agera av rädsla för att göra fel.

Börja där effekten är som störst, till en så låg insats som möjligt.

Behöver du hjälp på vägen? Tveka inte över att kontakta oss, så hjälper vi dig!

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager