Så här gynnar inbound marketing din affärEtt långsiktigt arbete och en strategi för hela företaget

När man pratar om inbound marketing pratar man oftast om ett långsiktigt arbete som kräver tid och kontinuitet, men effekterna av arbetet kan visa sig kort tid efter det att du startar. Och naturligtvis är siktet inställt på att du ska tjäna betydligt mer än vad det kostar; ROI, Return on Investment. Inbound marketing är alltså inte ett tidsbegränsat projekt, det är en långsiktig strategi för hela företaget.

Låt den långsiktiga strategin visa vägen

Att jobba med inbound marketing är ett långsiktigt åtagande. Alla inblandade måste samarbeta och jobba mot samma mål under en längre period. Men det är just det som är en av fördelarna med Inbound marketing; att allt man gör är långsiktigt.
Istället för att lägga pengar på kortsiktiga annonser bygger man istället upp en långsiktig strategi som genererar en framtida ingång för potentiella kunder. Genom att arbeta fram en strategi för sin digitala marknadsföring, ha en plan och mäta sina insatser kan man lättare rikta sina ansträngningar dit de faktiskt gör nytta. 

Att öka trafiken är inte tillräckligt

Många företag satsar på sökordsoptimering (SEO) och sökordsannonsering (SEM) till de sidor som finns på deras webbplats, men har liten eller ingen kontroll över vad arbetet och budgeten genererar. Att enbart öka mängden trafik till sin sajt brukar inte vara tillräckligt effektivt, och särskilt inte om man som företag inte vet vad man ska göra med trafiken.
Ökad trafik betyder inte att besökarna stannar kvar eller återvänder då en webbplats kan ha fel tonalitet, design eller innehåll som krävs för att anses vara trovärdig eller attraktiv för målgruppen man riktar sig mot. Vi har stött på många fall under åren där företag satsat enorma summor på kortsiktig annonsering utan att ha gjort en översyn på vad deras besökare faktiskt möts av på webbplatsen. 

Kundens köpresa i åtanke

Inbound marketing handlar mycket om att möta kunden i köpresan. Om du lyfter blicken och börjar fundera över vilken funktion din webbplats har i er kommunikation, ser du att den ingår i en kedja av händelser i er potentiella kunds köpresa.
Med en bra inbound-strategi kan du se till att dina potentiella kunder behåller kontakten med dig på något sätt, oavsett om de är i början eller slutet av sin köpresa och beredda att ta kontakt eller inte. Strategin innehåller ofta även ett antal serier av annonser, artiklar och e-postutskick, och förutom att de behöver lira med varumärkets tonalitet, budskap och design måste de alla vara anpassade till kundens situation och kunskapsnivå. När du börjar se webbplatsen som en del av ditt varumärke, din strategi och din marknadsföring förstår du också att hela kedjan behöver hålla ihop för att fungera.

Öka din försäljning med inbound marketing

Att börja med Inbound marketing handlar om att göra marknadsinsatser på kundens villkor. Istället för att leta upp kunden, letar kunden upp dig vid rätt tillfälle när hen letar efter ditt företag eller en produkt eller tjänst som du har. På så vis kan du se till att attrahera kunden genom hela köpprocessen, oavsett om det är i början, mitten eller slutet. Kan du hjälpa till genom hela köpresan har du mycket att vinna och väldigt goda chanser att öka din försäljning.

Genom att ta reda på vilka dina kunder är och hur deras olika köpresor ser ut kan du skapa en rätt tydlig bild av vilka steg de går igenom i sina köpresor och då lättare hitta tillfällen längs köpprocessen där du kan bidra och hjälpa kunden framåt i sin köpresa. Och vet du tillräckligt mycket om kundens köpresa kan du skapa automatiska flöden, vilket i slutändan gör att du inte behöver ta action varje gång en viss kund genomför ett visst steg, utan låta de automatiska processerna sköta jobbet.

Det handlar alltså om att hitta action points och utfrån dem ta fram innehåll som kunden behöver genom sin köpresa för att i slutändan ta ett beslut och välja dig. I början av en köpresa handlar det om att väcka uppmärksamhet så att kunden vet att du finns när hen samlar in information. När kunden kommit lite längre i processen handlar det om att övertyga kunden att din produkt/tjänst eller ditt företag kan lösa hens problem och hjälpa hen framåt när olika alternativ vägs mot varandra. Och slutligen kunna ge kunden det innehåll hen behöver för att kunna ta sitt beslut och välja dig och ditt företag.

Olika delar av köpresan kräver olika typer av innehåll, det kan röra sig om artiklar som belyser ett visst ämne eller ett problem som kunden har, how-to-videos, en chattfunktion, en FAQ mailad till sig, en inbjudan till ett webinar, en förklarande film, en tabell som jämför olika saker, och så vidare. Listan kan göras lång och här blir det upp till dig att ta reda på vad din kund behöver för att ta sig framåt i sin köpresa.

Genom dessa automatiska processer kan du spara tid, tid som du kan utnyttja mer effektivt. För kundens köpresa slutar ju egentligen inte vid ett köp utan fortsätter även efter ett genomfört köp. Alltså skulle du kunna nyttja tiden till att börja med att vårda de kunder som redan blivit kunder. Det finns massvis med fördelar att jobba med kundvård och framförallt är det mer lönsamt att få existerande kunder att förbli kunder än att attrahera nya hela tiden.

Vad krävs för att börja med inbound marketing?

  • att din organisation är förändringsbenägen och kan styra om resurser och budget
  • att flera delar av din organisation är med på en långsiktig inbound-strategi
  • att alla inblandade samarbetar och jobbar mot samma mål
  •  att du lägger tid och budget på att attrahera kunder istället för att jaga dem
  • att du bjuder på kunskap som skapar trovärdighet
  • att du systematiskt bygger en relation till dina potentiella kunder
  • att du automatiserar en del processer istället för att lägga tid på det vid varje enskilt tillfälle

Kom igång med Inbound Marketing

Låt oss hjälpa dig förstå din målgrupp och deras behov.

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Fredrik Colling, Regional Manager Sthlm
Fredrik Colling
Regional Manager