Nya tekniker i vår idéverktygslåda

Kreativ workshop runt ett bord.

När 90+ kreativa vinnarskallar ska jobba tillsammans, är tre saker extremt viktiga. En stringent struktur. En stjärnfacilitator. Och ett gemensamt språk.

Därför hängde vi två dagar med House of Sparks-konsulten Fredrik Heghammar, som lärde oss några nya innovationstekniker och gav oss praktisk coachning i facilitering och prototyping.

Stringent struktur och kreativitet – hur går de ihop, kan man undra. Tanken är att komma på – och testa – idéer snabbt, för att kunna utvärdera dem snabbt. Att strunta i utvecklings- och lanseringsfaserna så länge, tills man vet att idén verkligen håller.

Hur vet man att en idé håller då? För det första behöver man bjuda in människor med olika perspektiv i idégenereringen. För det andra behöver man bygga väldigt snabba prototyper för att testa idén på den tänkta målgruppen. Idéer är ju bekant som barn – man brukar gilla sina egna bäst.

Sammantaget är vår lärdom att en strukturerad innovationsprocess sänker tidsåtgång och upplevd frustration, samtidigt som den höjer idéernas kvalitet. Vi ser fram emot att guida våra kunder genom denna process snart!

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ebba Tärbe, Digital Strategist. Porträtt.
Ebba Tärbe
Digital Strategist