KANs Campaign Manager Petter Näslund ger oss en genomgång av förstapartsdataOch gör dig redo för ett paradigmskifte

Arbetar du med datadriven marknadsföring, eller är beroende av den för att skapa resultat för ditt bolag? Då kommer du uppleva att spelplanen håller på att ritas om. För just nu pågår ett paradigmskifte av sällan skådat slag i den digitala världen då ett av fundamenten, hanteringen av cookies, radikalt förändras. 

Vad är det som händer? 

Vi går från en digital värld med tredjepartsdata till en ny digital verklighet där du i mycket större utsträckning behöver förlita dig på egen förstapartsdata.

Vad är förstapartsdata och tredjepartsdata?

Förstapartsdata är data du själv fått samtycke till att samla in via t.ex. CRM, webbplats, events etc. Tredjepartsdata är data du köper via en tredje part som t.ex Facebook och Google. Om du exempelvis använder en av de starkaste målriktningarna inom digital marknadsföring – Facebooks lookalike audience – använder du tredjepartsdata. 

Vad är det som driver utvecklingen? 

Två faktorer har varit drivande:  

1) EUs fokus, genom GDPR, på att personlig data insamlas på ett transparent sätt och endast om du ger ditt samtycke. 

 2) Apples fokus på att säkra sina användares integritet genom att ta bort stödet för tredjeparts cookies. 2017 införde Apple ITP – Intelligent Tracking Prevention – och Firefox följde snabbt samma spår med en ”cookie blocker”. De som, ekonomiskt sett, riskerade att drabbas hårdast av detta var företag som har annonsintäkter som sin primära intäktskälla, som exempelvis Google och Facebook. 

Vad har hänt sedan 2017?  

Efter att Apple infört ITP insåg Google och Facebook snabbt att hela deras annonsverksamhet var hotad – om de inte gjorde något. Och det illa kvickt. De införde några olika åtgärder: 

  • De implementerade förklädda tredjepartscookies som uppförde sig som förstapartscookies men skickade data till Google och Facebook. 
  • De implementerade så kallade decorated links som också skickade data till tech-jättarna.  

Apple mötte dessa åtgärder med allt offensivare motåtgärder. I början av 2021 släpptes iOS 14 uppdateringen till iPhone och iPad där användare aktivt måste godkänna att de vill bli spårade via appar. Det har lagt en enorm press på särskilt Facebook att få sina mest effektiva målriktningar som retargeting och lookalike att fungera optimalt, eftersom de är beroende av att sälja tredjepartsdata till annonsörer. Utvecklingen har gått så långt att till och med Google öppet erkänner att tredjeparts eran är förbi. 2022 fasar de ut tredjepartscookies i Chrome. 

Kan jag inte längre använda lookalike, retargeting och allt det som har genererat fantastiska resultat genom åren? 

Jo, men du måste göra det genom din egen förstapartsdata, som du har samlat in och säkrat samtycke till. 

Hur gör jag det då? 

Det du ska göra nu är att börja fokusera på din egen förstapartsdata. Var transparent och tydlig med vilken data du insamlar och varför du samlar in den. Sen måste du konsolidera din data från alla touch points så att den blir enhetlig och möjliggör segmentering av dina kunder. Slutligen måste du sätta upp ett API så att du kan aktivera din förstapartsdata via en tredje part.

Den huvudsakliga skillnaden är att du tidigare helt kunde förlita dig på tredjepartsdata; i framtiden kan du sannolikt göra många av de saker som du tidigare har kunnat göra men det blir nu via din egen förstapartsdata. Du kommer även få fler fördelar om du konsoliderar och aktiverar din förstapartsdata: du kan erbjuda dina kunder en mer personlig upplevelse när erbjudanden, rekommendationer och annonsering kan göras specifikt utifrån beteenden via alla dina touch points. 

Är allt detta av ondo? 

Även om omställningen är en utmaning för annonsörer, så är det en utveckling som vi ställer oss bakom. Det skapar större transparens kring hur vår data samlas in och används – något som är i allas intresse.

Vi hjälper dig agera i en värld utan tredjepartsdata 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du konsoliderar och aktiverar din förstapartsdata så att du kan fortsätta nå, engagera, attrahera eller serva dina målgrupper på bästa sätt i en värld utan tredjepartsdata. 

Källor:

https://blog.google/products/ads-commerce/a-more-privacy-first-web/ 
https://www.apple.com/privacy/
https://www.facebook.com/business/help/331612538028890?id=428636648170202
https://support.mozilla.org/sv/kb/third-party-cookies-firefox-tracking-protection?redirectslug=disable-third-party-cookies&redirectlocale=en-US 

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager