It’s a wrap

Gif med illustration – It's a wrap.

Hur väl presterade dina sociala kanaler och sajter under 2019? Vilket innehåll engagerade, hur skiljde det sig mellan kanalerna och hur kunde du ha fått längre besök på dina landningssidor? Det här är bara några av de frågor vi ger svar på i prestationsrapporterna vi gör för flera av våra kunder varje år.

Insikter för ett ännu bättre år

Vi gör varje wrap-up-rapport enligt varje kunds individuella behov. Generellt analyserar vi all trafik och engagemang för annonser, sociala kanaler och landningssidor – och all interaktion mellan dem. Men vi går också bortom resultaten och utforskar oväntade beteenden och identifierar mönster i användarnas beteende. Här hittar vi nya möjligheter som påverkar de strategiska besluten. Slutligen jämför vi med årets mål, sätter nya mål för 2020 och ger rekommendationer för strategiska förändringar.

Strategier för närmare relationer

Genom att följa kundbeteenden och analysera engagemang i alla kanaler kan vi se hur vi ska öka trafiken nästa år och sätta upp kostnadseffektiva mål. Ska du vara aktiv i alla kanaler, skifta fokus i ditt innehåll eller rent av ha en helt ny approach för ditt innehåll på dina landningssidor? Starka insikter är grunden för nära och långsiktiga kundrelationer, oavsett om de är gamla eller nya. Det är också fördelaktigt för dina marginaler.

 

Nu drar vi igång ett ännu smartare år!

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager