Idealiska kunder – det vill väl alla ha?Fördelarna med positionering är många

Två kollegor som kollar på en skärm

Att ha definierat ditt företags idealiska kundprofil är skönt. Det ger klarhet i många delar av företagets verksamhet och underlättar många av dina beslut. Samtidigt kan det vara lite läskigt då det ställer saker på sin spets. Förändringar kan vara nödvändiga, och det är ju ofta lite jobbigt.

Vad är en idealisk kundprofil?

En idealisk kundprofil – eller ICP, Ideal Customer Profile, som den engelska termen lyder – ser olika ut för alla företag. Du måste fråga dig vad som är viktigast i denna profil. Är det en specifik bransch, en viss storlek, tillväxttakt eller en särskild situation? Är det ett geografiskt område eller en särskild form av organisation? När du har rett ut detta kan du ta nästa steg och ta fram kund-personas, som innebär att du siktar in dig på en viss typ av person på företaget du vill attrahera.

Att skapa eller förändra en position på marknaden tar tid, men det är definitivt värt det. Fördelarna med positionering och att bestämma sig för en idealisk kundprofil är många. Vi skulle vilja påstå att det är avgörande för vissa företags tillväxt eller rent av deras överlevnad att ta detta steg. Här är några av de största fördelarna:

Rätt prioriteringar i verksamheten

Hur du utformar din tjänst eller produkt påverkas av vetskapen om dina kunders situation och behov. Med fokus på rätt typ av kund lägger du din energi på rätt saker i verksamhetsutvecklingen. Du kan lättare sålla i den feedback du får från kunderna och välja vad du ska prioritera. Att försöka vara alla till lags är en fin tanke, men det är sällan hållbart eller ens möjligt i långa loppet. Särskilt inte om du ska växa.

Fokus på rätt kommunikation

Vet du vem du pratar med kan du utforma din kommunikation för denna kund-persona. Artiklar, annonser och säljmaterial anpassas såväl i tonalitet som i innehåll till den typ av kund du vill attrahera. Och dina säljare får en tydligare målbild och kan välja vad de ska lägga sin tid på.

Bli expert och skapa tillväxt

Att ha en fokuserad verksamhet och kommunikation innebär att du positionerar dig mot en specifik målgrupp. Ju mer du gör detta desto mer specialiserad blir du. Med tiden blir denna specialitet till expertis, och i bästa fall blir du en marknadsledande aktör, en s k ’thought leader’, i din nisch. Denna strömlinjeform gör det lättare för ditt företag att skapa tillväxt, och framförallt kan du växa på en stabil grund.

Få nöjdare kunder

När du inte längre försöker tillfredsställa alla, utan istället anstränger dig för att möta behoven hos en viss typ av kund, ökar chanserna för starka, långsiktiga relationer. De erfarenheter du får tillsammans med dina kunder gagnar alla.

Få en drägligare arbetsmiljö

När din verksamhet fokuserar på en idealisk kund blir arbetssituationen för alla dina medarbetare lättare och behagligare. Processer slimmas och ditt erbjudande förtydligas. I det långa loppet leder detta fokus även till att du rekryterar rätt personer, eftersom du har en tydligare bild av vilken kompetens och profil som passar till din idealiska kund.

Hur tar du fram din idealiska kundprofil?

  1. Titta på dina befintliga eller tidigare kunder och försök sammanfatta vad som förenar de kunder du jobbat – och jobbar – bäst med.
  2. Lista de egenskaper hos ditt företag som du tror attraherar dessa kunder.
  3. Ta fram en lista med frågor för att effektivt kunna reda ut om en kund är idealisk. Vilka kundkriterier är viktigast för ditt företag?
  4. Samla de personer på ditt företag som ska vara med och tycka till. Viktigt att det är en bra mix från olika avdelningar på företaget, med inblick i verksamheten och kunderna.
  5. Intervjua de befintliga kunder du anser uppfylla många av kriterierna. Detta syftar till att förstå deras situation på djupet.
  6. Producera ett dokument som målar upp och beskriver ditt företags idealiska kundprofil, och basunera ut denna internt.
  7. Börja anpassa kommunikationen mot dina idealiska kunder.
  8. Följ upp och utvärdera löpande. Målbilden kan behöva uppdateras i takt med att du får nya insikter.

 

Behöver du hjälp med att ta fram en idealisk kundprofil? Kontakta mig.

Fredrik Colling, Regional Manager Sthlm
Fredrik Colling
Regional Manager