Digitala trender 2020

Ritad infographic över Trend 2020.

När vi går in i 2020 lämnar vi ett decennium med stora förändringar bakom oss. Politiska, sociala, miljömässiga och inte minst teknologiska. Därför är det inte konstigt att vi ser nya trender och rörelser dyka upp.

Om vi följer trendernas spår hittar vi bevis för pendelns lag – att rörelse i en riktning orsakar en rörelse åt motsatt håll. När rörelserna tar oss för långt ifrån vår bekvämlighetszon reagerar vi. Vi strävar efter balans. Därför tror vi att 2020 kommer att definieras av sökandet efter en framåtblickande balans.

När vi tittar på vad 2020 har att erbjuda ser vi fyra områden som står ut. Områden där pendelrörelserna har fått oss att reagera och gett upphov till nya trender. De fyra trenderna är: The Fluid Reality, A Pivoting Privacy, Evolving Interaction och slutligen Shifting Capitalism. Alla fyra kommer med sina egna game-changers.

The Fluid Reality

The Fluid Reality får oss att ifrågasätta betydelsen av verkligheten. Genererade och blandade verkligheter suddar ut gränserna för vad som är ”sanningen” – och utmanar hur vi värderar den. Vi tror att det under det kommande decenniet kommer bli lika normalt att interagera med artificiella ting som med människor. Det sammanfaller också med en fortsatt utveckling av AI-teknologin och machine learning, som ytterligare flyttar gränserna för vad som är på riktigt och inte. Det kommer få oss att ifrågasätta om man fortfarande ”tror det när man ser det”.

Pivoting Privacy

I Pivoting Privacy ser vi hur integritet definierar ett varumärkes pålitlighet. Efter att tidigare villigt delat med oss av vår personliga data blir vi mer benägna att skydda våra digitala fotspår. Och när företagen vill vinna tillbaka vår tillit blir integritet en fokuspunkt. Kriget mot tredjepartscookies kommer tvinga marknadsförare att hitta nya vägar till att möta kunden – personaliserat, men på konsumentens villkor.

Evolving Interaction

Med Evolving Interaction slår vi oss fria från smartphones och skärmar som normer för digitala prylar. Idag interagerar vi primärt med teknologi på två sätt – syn och ljud. Men vi förutspår att vi kommer omfamna mer naturliga former av interaktion som kommer låta oss leva våra liv med förenklande teknik, men på ett mindre störande sätt. Genom att påverka sinnena – syn, hörsel, känsel och till och med bortom dessa – kan vi lyfta varumärkesupplevelsen till en ny nivå.

Shifting Capitalism

I Shifting Capitalism ser vi början på en ny typ av kapitalism. De senaste åren har vi sett effekterna av klimatförändringar och social omvälvning som har fått konsumenter och företag att ifrågasätta kostnaden för tillväxt. Nu hörs röster som kräver en mer rättvis, jämlik och hållbar kapitalism som faktiskt fungerar för alla. I framtiden kommer intressenterna trumfa aktieägarna. Något som kommer öppna upp för nya sätt att göra affärer.

 

För företag som har modet att ta till sig trenderna väntar många nya möjligheter. Vi måste bara hålla koll på pendelns rörelser och säkerställa att vi behåller balansen.

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Ann Gacek, Account Manager KAN. Porträtt.
Ann Gacek
Account Manager