Därför fungerar värdedriven webbutvecklingTraditionell webbutveckling vs värdedriven webbutveckling

Två utvecklare som analyserar kod

Kan man lansera en webbplats trots att den inte är helt klar? Absolut! Det är dessutom ofta väldigt gynnsamt. Låt oss berätta om nyttan med värdedriven webbutveckling.

Att bygga en hemsida genom värdedriven webbutveckling innebär att du skapar och lanserar en enklare webbplats som bara innehåller precis så mycket som krävs för att sajten ska vara bättre än den tidigare versionen, och för att du ska kunna dra nytta av den. Det finns många anledningar att välja den här metodiken, bland annat för att du snabbare och lättare får ett bättre resultat än vid traditionellt sajtbygge – men framför allt för att det är smartare ekonomiskt.

Traditionell webbutveckling…

Traditionell utveckling av en webbplats utgår från en linjär plan. Det allra mesta är spikat från början: funktioner, struktur, lösningar, flöden och så vidare, och arbetet pågår tills webbplatsen är klar. Därefter lanseras sajten. Man får svar på huruvida de teorier som webbplatsen och dess funktioner baserades på går hem hos användarna. Det kan med andra ord bli flipp eller totalflopp. Och det senare vill vi såklart helst undvika.

… vs. värdedriven webbutveckling

Att gå över ån efter vatten är som bekant rätt onödigt. Därför har värdedriven utveckling vuxit fram som ett betydligt enklare och smartare alternativ till det traditionella tillvägagångssättet. I och med att webbplatsen med den här metodiken kommer ut på marknaden snabbare, blir det också mycket lättare att bygga vidare på den utifrån användaranalyser. Fokus ligger på sådant som bevisligen fungerar. Det fungerar mindre bra lämnas därhän, vilket sparar både tid och resurser.

Hur går det till?

Den värdedrivna utvecklingen kan delas in i tre delar, eller steg.

Strategi

Förarbetet, där vi skaffar oss en empatisk förståelse för användarna och hur webbplatsen kan tillgodose deras behov. Vi sätter strategin för en webbplats som är anpassad till deras mål och vardag, löser deras problem och uppfyller deras önskningar. Därefter väljer vi ut de funktioner som vi tror spelar störst roll för att kunna skapa ett värde. Delmål 1 blir då en MVP (Minimum Viable Product).

Lanserbar produkt

Målet är att snabbt (men fortfarande noggrant) bygga en webbplats som både presterar och ser bättre ut än den befintliga sajt som eventuellt finns sedan tidigare. Vi tar fram en snygg och välfungerande sajt som hjälper oss samla in mer information om hur användarvänlig den är, hur besökarna beter sig på webbplatsen och hur den fortsatta utvecklingen bör anpassas efter detta.

Fortsatt utveckling

När webbplatsen är lanserad fortsätter vi att utveckla och optimera den. Målet i den här delen av projektet är att identifiera de initiativ och attribut som kommer skapa mest värde för målgruppen, och som därmed är de mest lönsamma satsningarna.

Så passar det här dig?

Undrar du om ditt företag kan tjäna på digital marknadsföring och kommunikation? Svaret är tveklöst ja. Du får en värdeskapande och användarvänlig webbplats som mätbart genererar mer än vad den i slutändan kostar, på kortare tid jämfört med en sajt som byggs på traditionellt sätt.

Vill du veta mer om värdedriven webbutveckling? Kontakta mig.

Fredrik Colling, Regional Manager Sthlm
Fredrik Colling
Regional Manager