Paradigmskiftet – AI i kommunikationsbranschen Rundabordssamtal på KAN: så ser våra kunder och samarbetspartners på AI

AI-teknikens intåg i det digitala landskapet kommer att påverka oss och förändra hur vi gör saker i framtiden. För att skapa en tydligare bild av vad det innebär för oss som jobbar med kommunikation bjöd vi in kunder och samarbetspartners till rundabordssamtal.

Det har hänt mycket bara det senaste året. Tjänster som ChatGPT och Midjourney har fått stort genomslag, trots att de bara varit tillgängliga för allmänheten en relativt kort period. Och vi får hela tiden nya integrerade verktyg och assistenter i programmen vi använder varje dag.  

Vi utforskar löpande möjligheterna med AI på KAN. Men hur tänker andra kring AI-revolutionen? Med Johan Toresson – en av KAN:s digitala strateger – i spetsen bjöd vi i början av året in kunder och samarbetspartners till en serie rundabordssamtal. Samtalen kretsade kring tre teman: ekonomisk potential, AI-förstärkt digitalt arbete och den virtuella arbetskraften. 

-På KAN har vi en devis som vi kallar working with friends. Det innebär att vi ser både våra kollegor och kunder som vänner. Och i förändringens tider tror vi att man blir starkare tillsammans. Vi såg de här samtalen som tillfällen att både inspirera hjälpa och lära av våra kunder och samarbetspartners, säger Johan.

Deltagarna i samtalen kom från olika affärsområden och typer av företag, och många hade gemensamt att de arbetar med kommunikation. Och att de var nyfikna på att lära sig av hur andra ser på och använder AI i sina yrkesroller.  

-Det var roligt att se att rundabordssamtalen lockade människor från vitt skilda nischer, från förpackningsindustri och energi till tech och ideell sektor. Det gjorde att vi kunde få olika infallsvinklar och identifiera olika typer av behov. Också kul att nio av tio deltagare var kvinnor, många i höga positioner, säger Johan.

Policyer – hur får vi använda AI? 

Få av deltagarnas arbetsgivare har idag utarbetade policyer eller riktlinjer för användandet av AI i arbetet. Alla var överens om att det behövs ett ungt och nyfiket perspektiv när en AI-policy skapas för att kunna dra nytta av möjligheterna, snarare än att vara restriktiv.  

-Många minns hur det var när sociala medier gjorde debut – att företagspolicyerna som följde var väldigt strikta och återhållsamma. Med dagens ögon kan man ju definitivt säga att många överreagerade för att sedan anpassa sig efter den nya verkligheten. Här är det nog extra viktigt att få in de ungas åsikter, de som kanske ser AI som en mer naturlig del av både sitt jobb och sin vardag, säger Johan.

Samtidigt är AI också en säkerhetsfråga för många företag. Vilken typ av data kan, eller får, man dela med AI? Var tar inputen vägen innan du får din output? Just det gör att många företag är mer restriktiva. 

Mindre administrativt arbete – mer affärsvärde 

Alla som deltog i samtalen var överens om att AI-förstärkta verktyg och assistenter är riktigt bra på att göra oss mer effektiva. Och när vi är effektiva frigör vi tid för det vi egentligen är menade att göra, oavsett roll. Allt eftersom AI blir bättre tror många att uppgifter som exempelvis översättning och first line-support kan automatiseras. Särskilt om AI:n i fråga kan tränas på ett företags specifika data och varumärkestonalitet. Som en av deltagarna själv sade när diskussionen kom in på ekonomiska aspekter: 

-När administrativa uppgifter och informationsinhämtning läggs över på AI kan vi få ut mycket större affärsvärde från varje enskild medarbetare. 

AI-etikett 

Diskussionen om AI-genererat innehåll gled även in på etik och ärlighet. Är det viktigt att visa var en text, bild eller film kommer från? I samtalen tyckte vissa att man definitivt ska märka upp och berätta när man använder AI-genererat content, medan andra inte lägger så stor vikt vid det. Som kommunikationsbyrå landade vi att vi kommer att ha en viktig roll som guide i frågor som denna framöver – att hjälpa våra kunder att kommunicera både ärligt och ansvarsfullt. 

Men… är AI tillräckligt bra? 

En utopi för många deltagare var att kunna lämpa över arbetsuppgifter på AI-verktyg eller assistenter, helt utan mänsklig inblandning. Gärna repetitiva och informationstunga uppgifter som i sig redan är lite ”robotlika”. Men, det var konsensus om att tekniken helt enkelt inte är där riktigt än. Det förekommer bland annat fakta- och språkfel i textbaserade AI-verktyg som gör att kvalitetskontroll fortfarande är nödvändig.  

Det förde även in diskussionen på om AI ger oss helt andra arbetsuppgifter i framtiden. Istället för innehållsskapare, kommer vi vara någon sorts validerare av AI-genererat innehåll?

-Utvecklingen går just nu otroligt fort. Så en framtid där AI helt kan ta över vissa arbetsuppgifter tror jag inte är alls långt bort. Till dess får vi helt enkelt dra nytta av effektiviseringsmöjligheterna, även om vi fortfarande måste ha en sista mänsklig hand på outputen, säger Johan.

Diskussionen fortsätter 

Förutom att uppmana våra deltagare att fortsätta diskussionen både med kollegor, vänner och familj så kommer vi på KAN att fortsätta utforska AI och vad tekniken kan göra för oss och våra kunder.  

Just nu har vi två aktiva kundprojekt där vi undersöker om en GPT – en specialanpassad AI-bot – kan hjälpa oss. Det har varit mycket lärorika processer. Vi kommer också fortsätta med våra rundabordssamtal, både internt och med andra i branschen, både i Malmö och Stockholm, avslutar Johan. 

Vill du vara med på ett rundabordssamtal? Kontakta mig.

Anna L
Anna Lindén
People & Culture Manager