Blodtrycksdoktorn överträffar sina målAgilt ger resultat

Accumbo

Inte bara världsekonomin sätts på prov i dessa tider, även varumärken. Det gäller att agera snabbt för att möta kundernas och potentiella kunders behov. Och det gäller att göra det på rätt sätt, i rätt ton.

Accumbo är ett av de företag som snabbt anpassade sig till rådande omständigheter och bad oss sätta allt befintligt material åt sidan för att ta fram nya annonser med anpassat budskap. Resultatet? Uppnådda tremånadersmål inom tio dagar.

Blodtrycksdoktor i mobilen

Accumbo är ett vårdföretag som erbjuder blodtrycksbehandling via mobilen för dem som redan diagnosticerats med högt blodtryck. Du laddar ner appen, registrerar dig hos Blodtrycksdoktorn och får då en blodtrycksmätare hemskickad för att mäta hemma i lugn och ro samtidigt som du har kontinuerlig kontakt med en specialistläkare som ger råd och rekommendationer.

Nu läggs grunden för tiden efter

En solklar tjänst i dessa tider, kan tyckas. Och visst är det så. Framför allt eftersom blodtryckspatienter betraktas som högriskpatienter enligt Folkhälsomyndigheten. Men det är inte bara vad som sägs som spelar roll, även hur det sägs. Nu kanske mer än någonsin.

Rekordrespons

Så vi gjorde om de framtagna annonserna och gav dem mjukare ton. Upplyste om att det finns en tjänst som gör att du slipper gå till vårdcentralen och kan sköta din blodtrycksbehandling hemifrån. Sponsrade annonser på Facebook riktades till målgruppen runt medelåldern och uppåt. Responsen blev högre än väntat. Ganska mycket högre; inom tio dagar nåddes målet som var satt för tre månader. Efter en månad dubbelt upp. Accumbo fick kalla in extrahjälp för att hinna med alla beställningar. Ett angenämt problem.

Att stå starkt

Vad var nyckeln? Först och främst, en superagil kund som anpassade sig till rådande omständigheter. Men också ett förtroligt och tätt samarbete, som gick ut på att se möjligheterna i stunden, agera direkt och möta det verkliga behovet. Gör du det, står du starkt både under och efter krisen.

Sist men inte minst; kundresan. När sajt, app och marknadsföring synkar, ger det resultat.

Läs mer

Hur varumärken står starka under och efter en pandemi, baserat på konsumentinsikter från Kina.

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Åsa Kristiansson, Account Manager. Porträtt.
Åsa Kristiansson
Account Manager