Vinnare i Publishingpriset 2021

Uppdaterad artikel! Tillsammans med vår kund Statens fastighetsverk har vi i år två nomineringar i Publishingpriset – en designtävling för film, print och webb. Och idag fick vi den glädjande nyheten att vi kammade hem första priset i kategorin `Webbtidningar och nättidningar´.

Vårt vinnande bidrag är:

Statens fastighetsverk
Tidningen Kulturvärden – kulturvarden.se
Kategori: Webbtidningar och nättidningar

Vårt andra nominerade bidrag är:

Statens fastighetsverk
Publik webbplats: sfv.se
Kategori: Samhällssiter

Om designarbetet med sfv.se

Statens fastighetverk har höga krav på visuell design och, inte minst som myndighet, tillgänglighet. Alla ska känna sig välkomna och kunna ta till sig innehållet på webbsidan.

Samma grafiska profil som använts till den tidigare webbplatsen ligger till grund för den nya. Profilen togs fram under en period då webben var sekundär som kommunikationskanal. Den är därför anpassad för trycksaker, broschyrer, skyltar och vepor.

Vi har i vårt arbete med den nya webbplatsen jobbat efter de befintliga riktlinjerna i den grafiska profilen, samtidigt har vi utmanat hur en myndighet presenterar sin verksamhet på webben och gjort nödvändiga avsteg för att anpassa till den digitala plattformen samt utnyttjat de möjligheter som en digital plattform ger. Detta gör att identiteten både stärks och mjukas upp.

Den nästan svarta bakgrunden valdes bland annat för att lyfta fram innehåll och bilder. SFV har en stor bildbank och bilder är en viktig del av innehållet. Det möter också tillgänglighetskrav bra – och är ett manér som återfinns i andra delar av verksamheten. Designen är återhållsamt renodlad och ett fåtal färger från den grafiska paletten används för att möta nya tillgänglighetskrav och för att innehållet ska få ta den stora plats som det förtjänar.

Vi har kompletterat det bärande fotografiska manéret med illustrationer/ikoner för att förstärka särskilt innehåll och interaktion, exempelvis kring funktionalitet som filtrering och sök.

Om designarbetet med Kulturvärden

Kulturvärden har fram till nyligen bara funnits i pappersutgåva och som pdf. För att göra innehållet lättillgängligt för alla var ursprungstanken att göra en egen webbplats för tidningen.

Så småningom utvecklades konceptet till att integrera tidningen i sfv.se, för att tydligare koppla samman tidningens innehåll med myndighetens verksamhet. Utmaningen var att låta tidningen behålla sin starka identitet – samtidigt som den ramades in av sfv.se. Genom att låta tidningen ha en ljus bakgrund skiljer den sig starkt från sfv.se och blir en sajt i sajten.

Det är stor skillnad på en trycksak och en webbsida. Vi har arbetat för att tidningen på webben ska upplevas på samma sätt som när man håller den tryckta tidningen i handen, exempelvis genom att använda samma lekfulla typografi i de olika artikeltyperna som den tryckta tidningen. En artikel har ett utseende, en krönika ett annat, en Anekdot ett tredje etc. Detta gjorde att tidningen fick olika typer av sidor som förstärker innehållet.

Om Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk är en myndighet med uppdrag att vårda dagens och skapa framtidens natur- och kulturarv. Myndigheten förvaltar idag cirka 2 300 fastigheter med över 3 000 byggnader och 6,5 miljoner hektar mark – en sjundedel av Sveriges yta.

Kulturvärden är ett sätt att förverkliga en av Statens fastighetsverks viktigaste uppgifter – att tillgängliggöra och levandegöra de kulturfastigheter som SFV förvaltar. Det första numret kom ut 1994 och har sedan dess utkommit med fyra nummer per år.

Vill du veta mer? Kontakta mig

Kristoffer Renberg
Kristoffer Renberg
Account Manager