Konceptutveckling

Strategiska koncept
som skapar tillväxt

Vad är egentligen ett ”koncept”? Som vi ser det: en idé plus en tydlig plan för hur denna idé ska bli verklighet. Vi tror också att ett koncept har störst chans att lyckas om det underbyggs av saker som en väl utarbetad strategi, marknadsinsikter, målsättningar som alla inblandade förstår samt relevanta mätetal (KPI:er).

man sitter vid dator

Skapa rätt känsla hos din kund

Vi har metoderna för att skapa de koncept som tar er verksamhet dit ni vill. Den allra viktigaste parametern är ni själva – vi sitter inte på vår egen kammare och knåpar. Inte enbart i alla fall. Istället arbetar vi tätt tillsammans med er för att förstå era utmaningar och mål. Via workshops och designsprintar – där vi snabbt genererar, designar och testar idéer – kommer vi snabbt fram till konkreta, genomförbara och mätbara lösningar.

Vi hjälper dig med:

  • Innovationsworkshops
  • Design sprints
  • Konceptualisering & prototyper
Skissblock och händer

Kontakta oss